Persondata

Oplysninger om persondata til kunder

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger hos Passion by Bjerring cvr. nr. 34171874. Herunder kan du læse mere om, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger. Som følge af din aftale med salonen accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller vælger at bruge vores elektroniske tidsbestilling via hjemmesiden, så opbevarer vi din e-mailadresse, dit navn og dit telefonnummer. Disse betragtes som personlige oplysninger. Vi beder også om dit navn og telefonnummer, når du bestiller tid via telefonen eller ved fremmøde i salonen. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”). Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Salonen beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller tid til behandling. Det er primært oplysninger som navn, telefonnummer og din e-mailadresse. Herudover bliver dine behandlinger registreret under din profil, så vi eksempelvis kan finde den samme hårfarve til dig, som du fik sidste gang, du var i salonen eller ramme den samme permanentopskrift. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde, til at sende dig et nyhedsbrev, hvis du har tilmeldt dig dette, samt til at sende dig sms og e-mail for at minde dig om den tid, du har bestilt hos os. Vi har også brug for at kunne ringe til dig, hvis den frisør du har bestilt tid hos, bliver syg eller lign. Vi opbevarer dine personoplysninger i vores IT-system som kun personalet har adgang til. Hvis vi i salonen spørger, om vi må tage et billede af dit nye hår og du siger ja til dette, så har du givet din tilladelse til, at vi kan bruge billedet på vores facebook-profil, vores hjemmeside og vores instagram. Du kan selvfølgelig altid henvende dig i salonen og bede om at få dit billede slettet igen.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med salonen består. Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og behandlinger. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres. Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i salonen. Når du stopper som kunde hos os, vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med salonen. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at salonen (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos salonen ret til at få salonens bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til salonen. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af salonen uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af salonen uden unødig forsinkelse, hvis salonen ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt salonen i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i salonens IT-system. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos salonen, skal du rette henvendelse til Katrine Bjerring på e-mail: katrine@passionbybjerring.dk Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. Hvis du ønsker at klage over salonens behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:

Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk